sobota 13. května 2017

Marie Terezie

13.5.1717 - 29.11.1780

Dnes si připomínáme 300. výročí narození rakouské arcivévodkyně a uherské a české královny Marie Terezi. V české historii zřejmě není slavnější ženy, ostatně byla jedinou ženou na českém trůně. Vlády se podle práva prvorozeného (bez ohledu na pohlaví) ujala koncem roku 1740, po smrti svého otce Karla VI. V té době byla velmi mladá - 23 let. Převzala poměrně zuboženou zemi. Navíc již pár dní po jejím nástupu na trůn si pruský král Fridrich II. nárokoval Slezsko, což bylo důvodem k vypuknutí válek o rakouské dědictví, během nichž se i další evropské země snažily ukořistit něco z území rakouské monarchie.

Války přinesly hospodářskou krizi a bylo nutné monarchii modernizovat. Marie Terezie provedla několik reforem, kterými sjednotila dosud rozdílné podmínky v různých částech monarchie: Trestní právo, jednotnou měnu a jednotnou soustavu měr a vah, povinnou šestiletou školní docházku a převedla dohled nad školstvím z jezuitského řádu na zemské školní komise ... Co se majetkových poměrů týče nechala vytvořit soupisy půdy, domů a obyvatel jako podklad k efektivnějšímu vybírání daní. Marie Terezie také podporovala podnikání, zakládání manufaktur a celkový rozvoj průmyslové výroby. Vydáním ohňového patentu v roce 1751 stanovila zásady požární ochrany.

Pečeť Marie Terezie
V únoru 1736 se provdala za Františka I. Štěpána Lotrinského. Měli spolu 16 dětí, z nichž však 6 zemřelo v ranném věku. Ostatní posloužili v rámci sňatkové politiky k upevnění postavení monarchie v rámci Evropy. Do širšího povědomí (a učebnic dějepisu) se dostaly především tři z nich. Syn Josef II. který vládl od roku 1765 po boku své matky a po její smrti pokračoval samostatně. Navázal na matčiny reformy a ještě více zlepšil životní podmínky poddaných. Jelikož Josef II. neměl žijící potomky, nastoupil po jeho smrti na trůn jeho bratr Leopold II.. Vládl však jen několik měsíců. Z dcer Marie Terezie je asi nejznámější Marie Antoinetta, kterou matka provdala za francouzského krále Ludvíka XVI. Oba byli popraveni po vypuknutí francouzské revoluce.

Císařská rodina
Marie Terezie vynikala svým půvabem. Byla vysoká a plavovlasá. Během válečných let poněkud ztloustla, což jí dodávalo majestátnosti. Byla ženou energickou, rozhodnou a odvážnou. Měla zdravý úsudek, politický talent a dokázala rychle odhadnout povahu lidí.


Zdroj informací a obrázků: Internet

Žádné komentáře:

Okomentovat