čtvrtek 21. září 2017

Viola Těšínská

asi 1290 - 21.9.1317

Viola Těšínská, coby česká královna stojí tak trochu stranou zájmu historiků - o jejím životě se toho ví poměrně málo. Pocházela z vedlejší větve nepříliš významného rodu Piastrovců. Do dějin vstoupila až sňatkem s českým králem Václavem III, který proběhl 5.října 1305 v brně. V té době jí bylo něco mezi 15 a 20 lety - rok jejího narození není znám, ale obvykle se uvádí "kolem r. 1290".

Okolnosti sňatku jsou poněkud zvláštní. Otec Violy, vévoda Měšek I. byl formálně vazalem krále Václava III. - tedy se jednalo o společensky nerovné manželství. Sňatek proběhl poměrně narychlo bez větších okázalostí a bez účasti nějakých významných hostů. I když kronikáři popisují Violu jako velmi krásnou ženu, nedá se předpokládat, že by právě její krása byla důvodem k sňatku. Zvláště pak, když Václav III. byl tou dobou už několik let zasnoubený s Alžbětou, dcerou uherského krále Ondřeje III. I zasnoubení zrušil až teprve několik dní po svatbě s Violou. Vzdal se tak koruny uherské, ale sňatkem s Violou nezískal vůbec nic.
V Praze to neměla jednoduché. Ani její královský titul jí nezajistil úctu Václavových sester, které nad jejím nízkým původem ohrnovaly nos. Údajně neměla ani žádnou mocenskou ctižádost, takže jejím jediným úkolem bylo zajistit království dědice. Ovšem i v tomto ohledu selhala a po zavraždění krále Václava III. rod Přemyslovců vymřel po meči. Jelikož Viola neměla s králem Václavem uzavřenou manželskou smlouvu, která by jí v případě ovdovění zajistila, zůstala po jeho smrti bez prostředků a nezbylo jí, než se uchýlit do kláštera. Zde strávila deset let, dokud si na ni nevzpomněla královna Eliška Přemyslovna. Království potřebovalo oslabit vliv velmože Jindřicha z Lipé. S jeho dcerou byl zasnouben nejvyšší komoří Petr z Rožmberka a tímto sňatkem by se postavení Jindřicha z Lipé ještě více upevnilo. Král Jan a královna Eliška nabídli Petrovi z Rožmberka namísto Jindřichovy dcery za manželu královnu vdovu Violu. Jak král Jan předpokládal, Petr nabídku neodmítl, protože sňatkem s královnou vdovou si významně společensky polepšil. Ovšem ani z tohoto sňatku žádné děti nevzešly a sedmadvacetiletá Viola po roce manželství jako bezdětná umírá.

Je pochována v rodovém klášteře cisterciáků ve Vyšším Brodě.

Hrobka Rožmberků
Zdroj informací a obrázků: Internet

Žádné komentáře:

Okomentovat