neděle 4. prosince 2016

Barbora z Nikomédie

Dnešní den je zasvěcen  Barboře. A tak si dovolím ji tu připomenout i přesto, že o ní neexistují žádné důkazy. Vše co o ní víme pochází z legend předávaných si prvními křesťany. Já sama zastávám názor, že: "Není šprochu, aby na něm nebylo pravdy trochu." a v souladu s tímto věřím, že se legendy zakládají na skutečných událostech, které jsou postupem času přizdobeny různými výmysly. Ostatně na internetu jsem našla hned několik lehce odlišných verzí.

Dle legendy byla Barbora jedinou dcerou bohatého kupce Dioskura z Nikomédie v Malé Asii. Matku velmi brzy ztratila. Otec se ji snažil uchránit špatných náboženských vlivů z okolního světa, nechal ji uvěznit v kamenné věži, kde ji obklopil veškerým možným přepychem. Jeden ze sloužících však byl tajným křesťanem (tehdy byla ještě křesťanská víra zakázána a krutě potlačována) a právě on přivedl Barboru k víře v Krista. Legenda dále praví, že udržovala písemný kontakt s věhlasným křesťanským učencem Origenem. Ten poslal kněze, od něhož Barbora přijala křest a učinila slib ustavičného panenství. Barbora potom nechala ve své věži prorazit ještě třetí okno, jako symbol svaté trojice.

Když otec zjistil, že i přes všechna jeho opatření se stala křesťankou, musela uprchnout. Ukryla se ve skále, která se před ní zázrakem otevřela. Bohužel nějaký pastýř její úkryt otci prozradil. Dioskuros ji dopadl a odvlekl domů. Chtěl ji hladem a vězněním donutit k poslušnosti, leč marně. Její zatvrzelost otce rozzuřila tak, že ji sám odvedl k soudci a udal jako křesťanku. Byla zatčena a poté mučena, ale své víry se nezřekla. Skončila na popravišti, kde jí sám vlastní otec sťal hlavu mečem. V té chvíli z nebe vyšlehl blesk a krutého muže srazil.

Mirovice - náměstí

Bývá vyobrazována s křížem, pavím pérem, mečem, kalichem nebo věží. Je patronkou horníků, dělostřelců a dětí. Je jí zasvěceno mnoho kostelů z nichž nejznámější je ten v Kutné Hoře.
Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře

Zdroj informací a obrázků: Internet

Žádné komentáře:

Okomentovat